Spelend leren in groep 3: “Wij vinden spel erg belangrijk!”

In groep 3 vinden wij spelend leren erg belangrijk. De kinderen hebben dit ook echt nodig. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 te verkleinen beginnen wij elke morgen gedurende 10 minuten met spel inloop. Er staan allerlei materialen klaar waar de kinderen mee mogen spelen, zoals spelletjes, boekjes, puzzels of kleurplaten. De kinderen mogen kiezen wat ze willen. De leerkracht kan dan gesprekjes voeren met de kinderen of een kind helpen dat extra hulp nodig heeft. Elke middag  werken we in een circuit. Hierin zitten 6 onderdelen zoals  werken met leerlingensoftware op de Chromebooks, rollenspel, handvaardigheid, constructiemateriaal, speelleesset (spelletjes passend bij de methode van veilig leren lezen) en rekenspellen. 

De kinderen vinden het elke middag weer een feest. Gezellig samen spelen, maar ondertussen ontwikkelen ze zich op cognitief en sociaal emotioneel gebied.

Op vrijdag rekenen wij in circuit met rekenspelletjes. Door te zien en zelf te ervaren leren de kinderen de rekenbegrippen en automatiseren ze de getallen. Tijdens de lessen doen we ook regelmatig bewegingsoefeningen of een kort spelletje. 

Vragen over spelend leren?

Zijn er nog vragen onbeantwoord?

Lees hier de vragen van ouders die u voor waren.

Wanneer kan mijn kind naar school?

Uw kind mag vanaf de vierde verjaardag naar de basisschoolAls uw kind in december 4 jaar wordt is het i.v.m. de drukte van deze maand beter om te wachten tot januari. Het zelfde geldt voor de laatste weken van het schooljaar. In dat geval is het raadzaam om uw kind in het nieuwe schooljaar te laten beginnen. 

Kan ik vooraf een keer komen kijken?

Ongeveer 3 á 4 weken voor de 4e verjaardag ontvangt uw kind een uitnodiging waarop staat dat hij/zij 2x voor zijn/haar verjaardag mag komen kijken. Deze data gebeurt in overleg, zodat er rekening kan worden gehouden met de voorschoolse opvang, de peuterspeelzaal etc 

Herfstleerlingen

Als uw kind jarig is tussen 1 oktober en de kerstvakantie, hoort het bij de zogenaamde herfstkinderen.  

Herfstkinderen mogen evenals de leerlingen van groep 1 ook op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag naar school. 

Bij een herfstkind wordt kritisch gekeken of het mogelijk gelijk door zou kunnen gaan naar groep 2.  Hierbij wordt niet alleen gelet op de cognitieve vaardigheden van het kind, maar zeker ook op zaken als concentratie, werkhouding, spelgedrag en zelfvertrouwen. Als school hechten wij belang aan het leggen van een stevige basis voor het schoolleven van een kind. We vinden dat een kind daarom voor moet lopen op verschillende belangrijke ontwikkelingsgebieden om als herfstkind met succes door te kunnen gaan naar de volgende groep. 

Instroomgroep

Na de kerstvakantie of de voorjaarsvakantie start er  een derde kleutergroep voor de instromers. De instroomleerlingen gaan alleen  ’s morgens naar school (uitgezonderd de vrijdagmorgen). 

Ouders van leerlingen die na 1 juni 4 jaar worden, adviseren we om hun kind na de zomervakantie naar school te laten gaan. Als leerlingen in december 4 jaar worden adviseren we ook meestal om te wachten tot na de kerstvakantie. 

Schooltijden continurooster

Groep 1 t/m 4:

Ma, di, do: 8.30u – 14.30u

Wo: 8.30u – 12.15u

Vrij: 8.30u – 12.00u (groep 1 vrij)

Groep 5 t/m 8:

Ma, di, do, vrij: 8.30u – 14.30u

Wo: 8.30u – 12.15u

Hoe groot zijn de groepen?

Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen die zich aanmelden per leerjaar. 

Na de zomervakantie starten we meestal met kleutergroepen tussen de 25 en 28 leerlingen. 

Indien een jaargroep erg groot is, splitsen we de groep. Dit is alleen mogelijk indien er voldoende formatieruimte is. 

Zijn er combinatiegroepen?

Momenteel hebben wij een combinatiegroep 3-4.

Nemen jullie CITO af?

Vanaf groep 3 nemen we 2x per jaar Cito-toetsen af. Voor de kleuters gebruiken we de observatiemethode KIJK!. 

Vieringen

Elk jaar vindt er een kerst- en een paasviering plaatsEén van deze vieringen vindt samen met ouders plaats in een kerkgebouwIn de eerste schoolweek hebben we een opening van het schooljaar. 

Wat is de samenstelling van het team?

Ons team bestaat uit 5 meesters , 12 juffen en 2 onderwijsassistenten. 

Alle groepen hebben 2 leerkrachten. Soms is er sprake van een duobaan waarbij de leerkrachten evenveel werken. Er zijn ook groepen waar de ene leerkracht 4 dagen werkt en de ander een halve of een hele dag. 

De onderwijsassistenten worden ingezet om binnen de groepen extra hulp te bieden. 

ICT gebruik

We gebruiken op onze school Chromebooks. In groep 1 en 2 worden ze beperkt ingezet bij het oefenen van kleuren, cijfers en vormen.  Bij kleuters ligt de focus op het spelen op het plein, in de zandbak en met echte spelletjes. Vanaf groep 3 worden de Chromebooks  ingezet met programmater ondersteuning van het lees- en rekenonderwijs. 

TSO & BSO

Alle informatie over de TSO en BSO is te lezen in ons schoolgids. Deze is te vinden onder het kopje downloads

Toch nog een andere vraag?

Contact